Най-важното за блайндовете и залозите

блайндовете и залозите

Преди да можете да играете покер, трябва да научите какви възможности за залози имате, когато точно ги имате и как да ги създадете.

В зависимост от това какъв е вида и лимита на покера, който играете, структурата на антето или блайнда ще са различни. В края на статия можете да видите серия игри, които ще ви помогнат по-лесно да откриете подходящия вида за вашата игра.

Антета, блайндове, брингове и плащания

Антета: Анте е малка определена сума, която всички играчи трябва да платят преди раздаване на картите.

Блайндове: Блайндът прилична на антето, но разликата е, че не всеки трябва да го плати. Има два блайнда – голям и малък. Малкият блайнд се плаща от играчът, стоящ в ляво от дилъра, а големият блайнд се плаща от играчът, който се намира в ляво от този, който е платил малкия блайнд.

В лимитираните игра малкият блайнд е равен на половината от минималния залог (по-ниския от двата лимита), а големият блайнд е удвоената му сума. Например, в $4/$8 игра, малкият блайнд е $2, а големият блайнд е $4.

Безлимитните игри обикновено се наричат с размерите на блайнда. Например, в $2/$5 безлимитна игра размерът на малкия блайнд е $2, а на големия - $5.

Брингове (бринг-ин): При Стъд игрите, човекът с най-лоша карта трябва да направи „бринг ин”. $1/$2 Stud игра обикновено има 25¢ анте. Играчът има право да направи бринг с половината от по-ниската лимитирана сума (50¢) или да допълни до сумата на целия залог от $1.

Плащане: При игри с блайндове, обикновено трябва да платите преди вашата първа ръка на масата. Това означава, че трябва да платите размера на големия блайнд, за да ви бъде раздадена вашата първа ръка. Ако това изискване съществува на мястото, където играете, можете също да изчакате, докато стигнете позицията на големия блайнд или дилъра ви каже да платите.

Възможности за залагане

Кол, чек, рейз, пас, повторен рейз, пуш, бет, чек-аут, троен залог и качване са само някои от термините, използвани за различни видове залози на покер масата. Нещата може би изглеждат обезкуражаващи, но никога няма повече от три конкретни варианта, между които да избирате.

Бет: Бет наричаме първия път, в който някой залага пари в играта. Действие: слагане на точната сума на желания залог в играта.

Кол: Плащане на залога, направен от друг играч преди вас. Действие: поставяне на чипове, които са равни на или по-малки от направения залог. Поставянето на един чип винаги се счита за кол, независимо от стойността на чипа, освен ако преди това действие не е обявено нещо друго.

Чек: Когато не е направен залог, можете да останете в ръката, като предпочетете да направите чек, а не да заложите. Действие: почукване два пъти с ръка по масата или жест с ръка, означаващ „Продължавайте нататък”.

Рейз: Увеличаване на залога, направен от друг играч. Действие: поставяне на достатъчно чипове, за да направите рейз с едно движение. Не е позволено да поставите чипове и след това да се върнете до стака за още, освен ако не сте обявили ясно намеренията си преди това.

Пуш: Безлимитен термин, означаващ, че залагате всички свои чипове. Действие: избутване на всички ваши чипове през линията.

Повторен рейз: Правите рейз на залог и след това повторно вдигате рейза. Действие: Същото като при рейза.

Чек-аут, троен залог, качване: Жаргонни термини за различни дейности. Не са важни за разбирането на играта.

Рундове на залагане:

Рундът на залагане приключва, когато всеки играч, който не е направил фолд, имал е възможност да играе и е заложил същото количество чипове. Нека направим нещата по-ясни:

  • Ако играете първи, имате възможност да направите чек или бет.
  • Ако някой преди вас е направил бет, имате възможност да направите кол, рейз или фолд.
  • Ако първият играч направи бет, а всички останали направят кол, рундът на залагане приключва. Играчът, който първоначално е направил бет, вече е имал възможност да играе, и няма право отново да играе в този рунд на залагане.
  • Ако първият играч направи бет, вторият играч направи рейз, а останалите играчи – кол, първият играч вече може да избира вариант при новото действие. Възможно е да направи кол или повторен рейз. В случай, че направи кол, рундът на залагане приключва. Ако избере да направи повторен рейз, тогова всички играчи на масата отново имат право да избират.

Игрите

Ето как се разиграват пет от най-популярните варианти на покера по отношение на блайндовете, рундовете на залагане и сумите.

Игра

Блайнд/ Анте

Холдем

В Холдема се използват предимно блайндове. В игрите на по-високи залози или в късните етапи на турнира могат да се използват също и антета.

Омаха

Ситуацията е като при Холдема.

Севън Кард Стъд

Обикновено се използва анте и бринг. Възможни са промени при различните лимити и покер зали.

Файв Кард Стъд

Ситуацията е като при Севън Кард Стъд.

Раз

Ситуацията е като при Севън Кард Стъд.

 

Игра

Рундове на залагане

Холдем

Общо четири рунда, плюс блайндове.

Омаха

Ситуацията е като при Холдема.

Севън Кард Стъд

Общо пет рунда, плюс антета и бринг.

Файв Кард Стъд

Общо четири рунда, плюс антета и бринг.

Раз

Ситуацията е като при Севън Кард Стъд.

 

Игра

Размер на залога

Холдем

Минималните залози в пре-флопа и флопа са с размера на по-ниския лимит, а минималните залози в търна и ривъра са с размера на по-високия лимит.

Омаха

Ситуацията е като при Холдема.

Севън Кард Стъд

Обикновено брингът е половината от размера на по-ниския лимит. Първият рунд на залагане и четвъртият стрийт са с размера на по-ниския лимит. Петият, шестият и седмият стрийт използват по-високия лимит. Забележка: Размерите на анте и бринг са различни при различните лимити и покер зали.

Файв Кард Стъд

Обикновено брингът е половината от размера на по-ниския лимит.  Първият рунд на залагане и третият стрийт са с размера на по-ниския лимит. Четвъртият и петият стрийт използват по-високия лимит. Забележка: Размерите на анте и бринг са различни при различните лимити и покер зали.

Раз

Ситуацията е като при Севън Кард Стъд.

 

Please fill the required fields correctly!

Error saving comment!

You need to wait 3 minutes before posting another comment.

No Comments

 

×

Sorry, this room is not available in your country.

Please try the best alternative which is available for your location:

Close and visit page